Sport

Innebandy

Vi erbjuder olika utbildningar med koppling till innebandy i Sverige och internationellt. Vi har i flera år stöttat nya länders utveckling med utbildningsinsatser.
Under 2018 inleddes ett samarbete med Selected Player AB som b.la. driver Selected Player Camper enligt Key Training modellen.
Vår uppgift är att etablera och utveckla verksamheten i Asien.