OM OSS

Vi är företaget som utför specialkonsultationer. Vi erbjuder företag, föreningar och organisationer olika tjänster inom miljö och sport.
En stor del av företaget har lång erfarenhet inom miljösidan. I dagsläget har vi uthyrd personal och konsulter där vi driftar anläggningar inom återvinning, tester, sortering, revisioner samt kontroller. Sedan 2006 driftar vi El-Kretsen ABs analysanläggning. Vi utför även konsultarbeten åt Arbetsmarknadsverksamheten (Arboga Kommun) och deras elektronikåtervinning.

Vår Kvalitets- och miljöpolicy

Exse arbetar på uppdrag av externa verksamhetsutövare med statistik, revisioner, sortering, analyser av elektriska & elektroniska produkter, svetsning samt genom utveckling av datasystem.

I all vår verksamhet arbetar vi aktivt med kvalitets- och miljöfrågor. Exse ska tillhandahålla produkter och tjänster som väl motsvarar uppdragsgivarens krav och förväntningar. Vidare ska Exse arbeta med kvalitet och miljömedvetenhet genom kompetens och utbildning i samtliga delar av verksamheten.

Detta gör vi genom att:

* Ständigt arbeta med att uppfylla de legala och andra bindande krav som ställs på vår verksamhet.

* Utföra våra uppgifter med hög kvalitets- och miljömedvetenhet, vårt arbete präglas av kompetens, vilket medför en trygghet för våra kunder.

* Påverka våra leverantörer och kunder att aktivt bedriva kvalitets- och miljöarbete.

* Vår verksamhets kvalitets- och miljöarbete är under ständig förbättring och vår policy och våra mål ska årligen utvärderas.