Här blir skrot till statistik

På anläggningen analyseras avfallet för att effektivisera insamlingssystemet. Ser du statistik på elavfall inom Sverige är det stor chans att den kommer från analys-anläggningen i Arboga. Kunskap från 12 års insamlad data

Sortering

Till anläggningen kommer omkring två procent av all insamlad småelektronik tar omvägen för att bli till statistik och därmed kunskap. Kunskapen använder vi för att våra förbehandlare ska få rätt ersättning för sitt arbete, men också för att se hur vårt elavfall förändras över tid.

Statistik

Statistiksamordnarens uppdrag är att kontrollera, sammanställa och förtydliga den data som uppstår i olika datasystem.
Hållbarhetsredovisning El-Kretsen AB 2018
se rapport här

Tester/Analyser

På vår anläggning gör vi djupare studier av enskilda produkter eller produktgrupper. Avdelningens funktion och syfte är att utföra tester, analyser och demontering av elavfall. Detta för att få en bild utav produkternas sammansättning och värde i återvinningskedjan.
Avdelningen föds till största delen av material från sorteringsanläggningen, men det kan även förekomma material från externa källor. Analyser kan bestå i att man demonterar olika produkter för att sedan väga in alla komponenter var för sig